Künye

GENEL YAYIN YÖNETMENİ /  EDİTOR İN CHİEF

Emrah ODABAŞ 

emrhodabas@gmail.com

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / EDITORIAL MANAGER

Engin KARAKAYA

GÖRSEL KOORDİNATÖR / VISUAL COORDINATOR

Aybüke YAMAN

REKLAM / ADVERTISEMENT

manisanethaber.net@gmail.com

HUKUK DANIŞMANLARI / JURİSCONSULT

Av. Özgün PALAZ (Manisa Barosu)

Av. Emre ÖZDOĞAN (Manisa Barosu)

ADRES / ADDRESS

Utku Mahallesi Şehzadeler/Manisa

0554 156 54 43

E-MAİL

manisanethaber.net@gmail.com

YAZILIM ve SİSTEM YÖNETİMİ / SOFTWARE AND SYSTEM MANAGEMENT

Onemsoft Haber Yazılımı